เข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง
ตั้งอยู่ เลขที่ 129 ม.5 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เบอร์โทรศัพท์ 042-000525,โทรสาร 042-000426 (อัตโนมัติ) E-mail : info@namafueang.comเว็บไซต์ : www.namafueang.com/